Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non

Em dấu yêu ơi
     Anh đang quay về
mười năm xa .. vắng
     Anh sẽ đưa em
Đưa em đi tìm
     một giấc mơ .. đời
Mười năm lạc loài
     phải .. không em
Mười năm đợi chờ
     trĩu trong tim
Ta trót vong thân
     trót vong ân
Mang tuổi hoa niên
     làm kiếp phong .. trần
Bóng tà ngả trên lưng
     đồi cỏ .. non
Gió .. hiền thoáng vi vu
  ngàn lau xanh ..
Ngoài kia là đồng
  thơm hương lúa mới
Bên lũy tre xanh
  ngả nghiêng hàng dừa,
Và đây là dòng
  sông ta thương mến
Soi bóng chung đôi
  những ngày ấu .. thơ
Anh sẽ đưa em
  đưa em xa rời
vùng mây giăng lối,
  Anh sẽ đưa em
đưa em đi về
  về lối trăng hiền
Còn ai đợi chờ 
     nữa không em
Còn ai giận hờn
     nữa không em
Thôi hãy theo anh
     men lối ăn năn
ta thoát cơn mê
     cùng dắt nhau .. về

vó ngựa trên đồi cỏ non

Em dấu yêu ơi
     Anh đang quay về
mười năm xa .. vắng
     Anh sẽ đưa em
Đưa em đi tìm
     một giấc mơ .. đời
Mười năm lạc loài
     phải .. không em
Mười năm đợi chờ
     trĩu trong tim
Ta trót vong thân
     Ta trót vong ân
Mang tuổi hoa niên
     làm kiếp phong .. trần
Bóng tà ngả trên lưng
     đồi cỏ .. non ..
Gió hiền thoáng vi vu
     ngàu lau xanh ..
Ngoài kia là đồng
     thơm hương lúa mới
Bên lũy tre xanh
     ngả nghiêng hàng dừa,
Và đây là dòng
     sông ta thương mến
Soi bóng chung đôi
     những ngày ấu .. thơ
Anh sẽ đưa em
     đưa em xa rời
vùng mây giăng lối
     Anh sẽ đưa em
đưa em đi về
     về lối trăng hiền
Còn ai đợi chờ
     nữa không em
Còn ai giận hờn
     nữa không em,
Thôi hãy theo anh
     men lối ăn năn
ta thoát cơn mê
     cùng dắt nhau về
Còn ai đợi chờ
     nữa không em
Còn ai gận hờn
     nữa không em,
Thôi hãy theo anh
     men lối ăn năn
ta thoát cơn mê
     cùng dắt nhau về

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét